BC Apollo Amsterdam

Algemene voorwaarden

Algemeen Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Apollobasketball.nl (hierna te noemen 'website'). Om lid te mogen worden van de website, moet je minimaal 10 jaar zijn. Als je minderjarig bent, dan mag je bovendien alleen een profiel aanmaken en gebruiken als je daarvoor toestemming hebt verkregen van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger.

CONTENT

Alle content die door jou via de website aan Apollobasketball.nl wordt aangeboden, mag door Apollobasketball.nl op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijke manieren openbaar gemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van jou te verkrijgen. Je gaat ermee akkoord dat Apollobasketball.nl voor het zojuist genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is. Jij mag via de website alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiceer je toch foto's waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Apollobasketball.nl hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

RECHTEN / VERPLICHTINGEN GEBRUIKERSh5

Je mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Je mag maximaal één profiel aanmaken, waarbij minimaal een recente, herkenbare foto van jezelf geplaatst dient te worden. Profielen met racistische of politiek getinte teksten zijn verboden. Het is verboden de website te gebruiken: in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, in strijd met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, door het aannemen van een valse identiteit, je profiel is alleen bestemd voor jou, en inloggen mag alleen onder je eigen profiel, voor het plaatsen van naaktafbeeldingen of afbeeldingen met wapens of vlaggen, met behulp van scripts, op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze (waaronder ook autofreshers/mouseclickers/etc.) voor spammen, reclame maken en andere commerciële activiteiten, zonder nadrukkelijke toestemming van Apollobasketball.nl. Hieronder vallen ook (al dan niet commerciële) fotografische activiteiten.

CONTROLE

Apollobasketball.nl heeft te allen tijde het recht topics te sluiten en/of informatie cq. profielen op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Apollobasketball.nl behoudt zich het recht voor aangifte te doen bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden. Hierbij zal Apollobasketball.nl alle beschikbare persoonsgegevens melden. Op Apollobasketball.nl zijn moderators aangesteld om de veiligheid te waarborgen. Enkele van deze moderators alsmede de siteadministrators, kunnen alle door leden verzonden berichten (zowel publiek als privé) lezen, met het doel klachten op te lossen en preventief maatregelen te nemen om leden te beschermen.

PRIVACY POLICY

Apollobasketball.nl gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Apollobasketball.nl zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit nadrukkelijk wordt aangegeven of als je hier zelf toestemming voor geeft of indien verordonneert door justitie of politie.Apollobasketball.nl kan gebruik maken van geavanceerde ad-management software om doelgericht advertenties, tailorsite content en sponsoring te kunnen versturen. De software maakt hiervoor gebruik van cookies om op basis van anonieme gebruikersprofielen doelgerichte advertenties te versturen naar individuele browsers. Deze anonieme gebruikers-profielen bevatten geen persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, adres, email). De moderators die gebruikers-berichten lezen, mogen deze informatie alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden (klachten oplossen en preventieve veiligheidsmaatregelen nemen) gebruiken.

DISCLAIMER

De tekst en foto's op de profielen van gebruikers worden zonder tussenkomst van Apollobasketball.nl geplaatst. Apollobasketball.nl kan op geen enkele manier garanderen dat deze informatie op waarheid berust. Apollobasketball.nl is niet aansprakelijk voor het plaatsen van zogenaamde fake-foto's. Indien Apollobasketball.nl de kans zeer groot acht dat een profiel niet naar waarheid is gevuld met foto's of informatie, kunnen wij overgaan tot het verwijderen van een profiel. Je moet, indien je het profiel weer geopend wil hebben, zelf het bewijs leveren dat de opgegeven informatie juist is. Op deze site staan links die door gebruikers zijn aangebracht. Apollobasketball.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf Apollobasketball.nl worden gelinkt. Apollobasketball.nl distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites. Apollobasketball.nl is niet verantwoordelijk voor afspraken welke gemaakt worden door gebruikers van de sites onderling. Apollobasketball.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze websites ontstane schade, van welke aard dan ook.

WIJZIGINGEN

De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Apollobasketball.nl is niet verplicht haar gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, daarom wordt aanbevolen dat je zelf regelmatig de website bekijkt om te zien of er nog wijzigingen zijn aangebracht.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de website, is Nederlands recht van toepassing. Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen. -

Apollobasketball.nl is voor alle leden en voor alle leeftijden. Neem daarom de volgende regels in acht:

 • Het versturen van onzedelijke of ongenuanceerde privé-berichten met als doel de ander te beledigen of ongevraagd seksueel getinte berichten te versturen.
 • Het gebruiken van plaatjes, teksten en of gegevens verkregen uit profielen voor persoonlijke doeleinden;
 • Het doorspelen van teksten en of gegevens aan derden of deze door te verkopen;
 • Het weergeven van profielen van anderen als deze van jezelf.
 • Je profiel moet correcte informatie bevatten en op waarheid zijn gebaseerd;
 • Je mag geen foto's of materiaal plaatsen van andere mensen en daarmee jezelf voordoen als iemand anders;
 • Het kiezen van een provocerende of seksueel getinte gebruikersnaam is niet toegestaan;
 • Het plaatsen van foto's en/of plaatjes met agressieve, geweldadige beelden erop is niet toegestaan;
 • Het plaatsen van foto's en/of plaatjes met blote en/of seksueel getinte beelden erop is niet toegestaan;
 • Reclame maken voor een ander merk, website of product is niet toegestaan;
 • Het plaatsen van content met als bedoeling geld aan onze bezoekers te verdienen, denk hierbij aan bijvoorbeeld betaalde toegang tot websites of voor het maken van paydates is niet toegestaan;
 • Het plaatsen van kwetsende, provocerende of seksueel getinte teksten in je profiel is niet toegestaan;
 • Apollobasketball.nl gebruiken als wervings- of promotiemedium is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan andere bezoekers te benaderen voor eigen doeleinden.
 • Gebruik geen HOOFDLETTERS (ook niet in je chatnaam), dit kan als storend ervaren worden;
 • Scheld niet en gebruik geen taal die een ander kan kwetsen of bedoeld is om te kwetsen;
 • Stuur geen massa's berichten achter elkaar (flooden);
 • Herhaal je teksten niet oneindig en stuur berichten in normale hoeveelheden;
 • Gebruik geen breezertaal of vervorm je tekst niet, sommige mensen snappen er dan niets meer van!;
 • Gebruik geen grote hoeveelheden smilies of geluidjes, dit kan als storend ervaren worden.
 • Met het deelnemen aan FunZone, schrijf je ook in voor de nieuwsbrief * Slechts 1 profiel mogelijk per email adres
 • Video oploads tot 25 MB is mogelijk, grotere bestanden kun je linken en streamen vanaf Youtube (plaats de link)

Wanneer er iets onduidelijk is, er twijfel is of iets hierboven niet genoemd is maar door een van de bevoegde personen van Apollobasketball.nl wordt afgekeurd, hebben zij het laatste woord!

“SponsorKliks,