BC Apollo Amsterdam


incident IJmuiden 16-4-16

GEZAMENLIJKE VERKLARING BESTUREN BC APOLLO AMSTERDAM EN VBC AKRIDES AANGAANDE HET INCIDENT VAN 16 APRI JL. IN IJMUIDEN

 

Zaterdag 16 april j.l. heeft tot onze grote spijt na de wedstrijd van JU20 een vervelend incident plaatsgevonden: een speler van Akrides werd geslagen door een toeschouwer van BC Apollo. De wedstrijd verliep normaal (al was het spannend en ‘on the edge’ vanwege de belangen) en er was geen indicatie dat na afloop deze zeer vervelende situatie zou ontstaan.

Wij zijn van mening dat een incident als dit niet hoort bij onze sport. Zowel het incident zelf als de aandacht via de (sociale) media dragen niet bij aan een positief imago van het basketball, zoals wij dat voorstaan. Beide clubs hebben uitgebreid contact gehad met elkaar en met vertegenwoordigers van de afdeling Noord-Holland van de NBB over deze gebeurtenis.

 

Als clubs hebben wij hiervan geleerd en een aantal acties genomen, waaronder: de teams zullen samen met de coaches nog een gesprek hebben om het incident te bespreken. Daarnaast zullen we ons publiek aanspreken op gewenst gedrag vanuit de club. En coaches en spelers zijn er nogmaals op gewezen dat zij een voorbeeld functie hebben en de club representeren. Tenslotte zullen wij er alles binnen onze macht aan doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

 

Namens de besturen van BC Apollo Amsterdam en VBC Akrides

 


“SponsorKliks,